Teknoloji Üretmek İsteyen KOBİ’lere Devlet Destek Verecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, teknoloji üreten KOBİ’ler ile daha fazla ilgileneceklerini ve onlar ile birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. KOSGEB kaynaklarının önemli bir kısmını teknoloji üreten, üretmek isteyen KOBİ’lere aktaracaklarını belirtti. Faruk Özlü, TÜSİAD Kobi Çalışma Grubu etkinlikleri dahilinde Sabancı Üniversitesi – TÜSİAD Rekabet Forumu’nun hazırladığı Sıçrama Yapan Şirketler raporunun tanıtım toplantısına katılarak bilgiler verdi. Yaptığı konuşmasında TÜSİAD’ın adını değiştirip iş ilanları ifadesine geçmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Ayrıca Özlü, TÜSİAD’ın bu duruşunun iş dünyasında erkek egemenliği algısını değiştireceğine inandıklarını vurguladı.

Faruk Özlü, artık günümüzde yeni tanımın teknolojik değişim ve dönüşüm yeteneğinin olduğunu vurguladı. Ayrıca gücün merkezi olarak teknoloji üretme hızının olduğunu, tüm güçlerin bilgi ve teknoloji üretme gücünün yanında anlamının azaldığını dile getirdi. Sanayi 4.0 üretim süreçlerini değiştirirken, bu süre dahilinde üretim ilişkileri de yeniden üretilebiliyor. Bu da toplumsal değişimin yönünün belirlenmesine de katkı sağlıyor. Akılı toplum olarak 5.0 ile 4.0 olan yeni dönemi okuyup, iyi kavranması gerektiğini belirtti.

Eskiden sanayi devrimlerini sürekli olarak geriden takip ettik, daha sonra açığımızı kapatmak için çalıştık. Artık değişimin önemli taraflarından biri olacağız ve atık boşa geçecek olan bir zamanımız yoktur diyerek gereken önemi göstermemizi gerektiğini belirtti.

Geleceği Kuran Politikalar Üretmemiz Gerekiyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, günü kurtarmak yerine geleceği oluşturan politikaların üretilmesi gerektiğini belirtti. Yeni planlamalar, yeni vizyon ile 2013 yılının hedefi imalat sanayisi ve ileri teknoloji olacağını ifade etti.  Bakanlık olarak bütün bağlı olan kurumlar ile beraber yüksek teknolojili ürünlere odaklandıklarını anımsattı. Özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB’i, ilk olarak imalat sanayisine yönelik teşviklere yönlendirdiklerini açıkladı.

Ayrıca Özlü, bütün destek programları ile ülkemizin ileri teknoloji üretmesini ve bu üretilen teknolojiyi ihraç etmeyi planladıklarını iletti. Bu yüzden teknoloji üretimi yapan firmalar üzerine ağırlık veriyoruz. Teknolojiye yatırım yapıp, ekonomimizin güçlenmesini sağlıyoruz. Vermiş olduğumuz destekler ile rekabet gücümüzü arttırıyor, istihdamı büyütmeye çalışıyoruz. Teknoloji ürünlerinin payını 2023 senesinde kadar en az %10 seviyesine çıkarabilmek için bütün kaynakları kullandıklarınız da sözlerine ekledi.

Teknoloji Artık Zorunluluk

Bakan Özlü, küçük büyük demeden, sektör ayrımı yapmadan bütün işletmelerin dijital dönüşüme uyum sağlayabilmesi için çalışacaklarını belirtti. Teknoloji artık konfor olmaktan çıktı ve zorunluluk haline geldi bu yüzden Ar-Ge ve inovasyon destekleri hakkında bilgiler paylaştı. Firmalar bakımından yapılacak olan sıçramanın, Ar-Ge’ye odaklanma ile olacağını düşünüyoruz. Bizleri her zaman en ileriye taşıyacak olan budur. 2000 senesinde 25 bin, 2010 senesinde 49 bin, 2014 senesinde 60 bin ve 2017 senesinde 71 bin ihracatçımız bulunuyor. 2023 senesine kadar ihracatçı sayısını 100 binlere çıkması için uğraş gösteriyoruz ve önemli olan ihracata başlayan firmaların bunu uzun süreler boyunca devam ettirebilmeleridir. Bu ihracat yapan firmalardan yalnızca 4 bin 500’ü 17 sene boyunca düzenli olarak ihracat yapmıştır. Dolayısıyla sanayi 4.0 ülkemiz için risk değil bir fırsattır.

Bakan Özlü, teknoloji hakkında konuşmasına şöyle devam etti;

Üzerinde çalışmalarımızın devam ettiği 4.0 Yol Haritasını yakın zamanda açıklamayı düşünüyoruz. Sanayide yüksek teknolojiye geçiş için çalışmalarımız sürüyor. Sektör ile görüşmeler yapıyor ve değerlendirmelerini alıyoruz. Kendi yapmış olduğumuz çalışmalar ile birleştirip, hükümet programının oluşmasını sağlıyoruz. Sanayiciler ile hükümet arasındaki ilişkiyi bakanlık olarak sağlamak için çaba gösteriyoruz. En büyük amacımız, yüksek teknolojili ürünlerin sanayi içinde payını yükseltmek. Çalışmalarımızı ülkemizi bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi haline getirmek olduğunu belirtti.

 

 

 

CEVAP VER